KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ


Taktiky

Návody / způsoby uvažování, nutné pro formulaci plánů.

Postupy

Návody, jakým způsobem mají být určité činnosti prováděny.

Pravidla

Určují specifické požadavky na činnosti. Vyjadřují rozhodnutí, zda určité činnosti musí / nesmí být vykonávány. (nové jízdní kolo vždy projde testováním funkčnosti v servisech {BB})

Programy

Souhrn cílů / strategií / postupů / pravidel / potřebných kroků / zdrojů.

Rozpočty

Numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje. Jsou spojeny s kontrolou.