PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikatelský plán

  • Podrobnější propracování předchozích etap a s nimi spojených úvah. Vytváří se v něm syntéza tří (3) základních částí:
    • marketingového plánu charakteristika zákazníků / odvětví / tržeb / analýza příležitostí / nebezpečí / formy marketingové komunikace,
    • provozního plánu: zajištění potřebného množství produktů / provoz skladů / informační systém / výběr pracovníků / systém kontroly,
    • finančního plánu: bilance dlouhodobého hmotného a oběžného majetku / prognóza tržeb / nehmotný majetek (autorská a průmyslová práva) / způsob financování (vlastní kapitál / bankovní úvěr / leasing).

Příklad

V {BB} je pro sezónu 2020 cílem zvýšit prodej dětských kol. Proto v tomto kontextu realizují RK (marketingový plán). Na základě odhadu zvýšení poptávky zajišťují větší dodávku dětských kol Focus (provozní plán). K zafinancování toho záměru společnost využívá rezervní fond (finanční plán).