STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


D/ Silné / slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod


Na základě analýzy okolí podniku je nutné odhadnout / definovat
silné (vysoce kvalifikovaní servisní technici) a
slabé (poloha poboček mimo centra měst) stránky podniku a
na základě nich určit hlavní konkurenční výhody.


Techniky jsou zpravidla prezentovány v maticové formě.

Patří sem SWOT analýza a jiné.