1/ PODSTATA PLÁNOVÁNÍ


PLÁNOVACÍ funkce vždy vychází ze čtyř (4) základních faktorů. Jsou to:


  1. CÍLE budoucí stavy organizace / firmy, kterých [MANAGEMENT] chce dosáhnout (otevření nové pobočky {BB}, přidání běžeckého vybavení do sortimentu společnosti).
  2. AKCE specifické činnosti naplánované tak, aby bylo dosaženo zvolených cílů (výběr vhodných prostorů, nábor nových zaměstnanců…).
  3. ZDROJE představují omezení / limity, ve kterých se firma může pohybovat (z rozpočtu firmy je možné uvolnit částku 150 000 Kč na nečekané výdaje).
  4. PRAVIDLA způsoby realizace plánů, které umožňují konkrétním osobám cílů dosáhnout (dodržení vytvořeného plánu).