3/ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


  1. Stanovení strategických cílů (vstup na trh s běžeckým vybavením).
  2. Strategická analýza vnějšího okolí firmy (co nabízejí konkurenti / připravovaná legislativa).
  3. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci / vztahy se zákazníky / vybavení poboček).
  4. Silné / slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod (kvalifikace pracovníků / praktické znalosti oblasti x malý sortiment vystavené běžecké obuvi).
  5. Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií.