3/ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


A/ Stanovení strategických cílů (vstup na trh s běžeckým vybavením).

B/ Strategická analýza vnějšího okolí firmy (co nabízejí konkurenti / připravovaná legislativa).

C/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci / vztahy se zákazníky / vybavení poboček).

D/ Silné / slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod (kvalifikace pracovníků / praktické znalosti oblasti x malý sortiment vystavené běžecké obuvi).

E/ Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií.