STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Shrnutí

Na základě závěrů uvedených kroků je zpracován souhrnný dokument "Komplexní strategický plán" společnosti, který je předložen vrcholovému vedení firmy ke schválení.

Po schválení je "Komplexní strategický plán" a/ doplněn podrobnými rozpočty a b/ zpracován do krátkodobých plánů taktických / operativních.

Zpravidla se jedná o následující taktické plány (o trvání jednoho (1) roku):

  • marketingový plán,
  • výrobní plán,
  • plán investic,
  • plán výzkumu / vývoje,
  • plán personálního rozvoje,
  • finanční plán.