DRUHY PLÁNŮ


Z hlediska ČASOVÉHO horizontu lze rozlišovat tři (3) základní úrovně PLÁNOVÁNÍ:

  • dlouhodobé, většinou prováděné na delší než pětileté období (rozšíření prodejen do Pardubického kraje),
  • střednědobé, pohybující se obvykle v rozsahu jednoho (1)pěti (5) let (sjednocení interiéru ve všech pobočkách),
  • krátkodobé, které pokrývá zhruba jeden (1) rok a je dále rozpracováváno i na kratší období (změna způsobu opravy vidlic).

Z hlediska ÚROVNĚ rozhodovacího procesu lze rozlišovat:

  • strategické PLÁNOVÁNÍ,
  • taktické PLÁNOVÁNÍ,
  • operativní PLÁNOVÁNÍ.