DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

Přírodní činitele:

  • geografická poloha (dopravní vzdálenosti) / členitost území,
  • nerostné bohatství – suroviny / paliva / pohonné hmoty,
  • sezónnost – výprodeje / ceny ovoce / zeleniny,
  • (problém s dostupností jízdních kol během zimních měsíců).

Technické činitele:

  • složitost výrobku – počet operací a součástí / technologie,
  • technická náročnost výroby – na vybavení stroji / zařízením,
  • typ výroby – kusová / sériová / hromadná,
  • zajišťování údržby – signál míra opotřebení do 50 % a nad 50 %,
  • vliv výpočetní techniky – na organizaci / celkovou úroveň řízení,
  • (specifické nářadí / systém techniků při řešení oprav / SW na evidenci oprav).