PODNIKATELSKÝ PLÁN


Podnikatelské úvahy procházejí nejčastěji čtyřmi (4) etapami:

  • vize,
  • záměr,
  • projekt,
  • plán.

Podnikatelská vize

  • Vyjadřuje první představu / nápad.

Příklad

Vizí {BB} je zvýšit zájem o sport především u dětí. Proto společnost {BB} každoročně realizuje cyklistický závod, kde mají děti zdarma a provozuje cyklistický oddíl {BB} team.