5/ PODNIKATELSKÝ PLÁN


K úspěchu v podnikání je kromě původní sebelepší myšlenky třeba
realistické ztvárnění / promyšlení / doplnění podrobnostmi.


Příčina podnikatelských neúspěchů spočívá v nedokonalém [MANAGEMENT] (nejasný záměr / chybějící strategie a termíny / podcenění rizika ze strany konkurence / výběr spolupracovníků atd.).


Příklad

S rozšiřováním {BB} zjistil Jan Beger, jak důležité je se zabývat podnikatelským plánem. Díky jasné představě / vizi byl schopen dodavatelům sdělit konkrétní cíle nebo dosáhnout na zajímavější podnikatelské půjčky pro nákup sortimentu / inovaci obchodů.