STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


C/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy


Zkoumá faktory vnitřního prostředí firmy (faktory základní podnikatelské pozice firmy).

  • Faktory vědeckotechnického rozvoje (nejnovější servisní vybavení),
  • marketingové / distribuční faktory (využití PPC reklamy / reklamy prostřednictvím sociálních sítí),
  • faktory výroby / řízení výroby (software pro příjem servisu),
  • faktory podnikových / pracovních zdrojů (efektivní delegování práce),
  • faktory finanční / rozpočtové (investování zisku do komodit),
  • faktory vývoje cestovního ruchu (rozšíření sortimentu o elektrické koloběžky).

Příklad

V {BB} dbají na to, aby drželi krok především s trendy v oblasti servisu jízdních kol
(faktor vědeckotechnického rozvoje).