PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikatelsky záměr

  • Koncepční představa o budoucí činnosti.
  • Analýza hrubých rysů původní vize. Výsledkem je první informace o možnosti realizace (charakter budoucích zákazníků a jejich nároky / existující konkurence / dodavatelé a postup při výběru kvalitních zaměstnanců).
  • Současně s tím dochází k tvorbě představy o výši potřebných finančních zdrojů.

Podnikatelský projekt

  • Uvažuje se s technickými otázkami (rozdíly mezi dostupnými jízdními koly / umístění a otevírací doba poboček / situační plán s parkováním / množství vystaveného sortimentu).

Příklad

{BB} se aktuálně zabývá otázkou zvýšení počtu servisních techniků o jednoho (1) na každou pobočku. Počet oprav jízdních kol bude větší v průměru o tři (3) za den / pobočka, na druhou stranu vzrostou náklady a bude nutné zřídit nové servisní dílny.