4/ DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU


= vliv / rozhodující význam na finální podobu plánu.

Členění činitelů do osmi (8) skupin:

  • Základní
  • Odvozené
  • Přírodní
  • Technické
  • Ekonomické
  • Politické
  • Sociální
  • Psychologické