DRUHY PLÁNOVÁNÍ


Operativní PLÁNOVÁNÍ

  • Vychází z a/ taktického PLÁNOVÁNÍ a b/ z konkrétních známých podmínek / zdrojů,
  • jeho charakter je krátkodobý,
  • hlavním významem je dotváření rozhodnutí pro a/ procesy provozní (hmotně-energetické) a b/ procesy s nimi bezprostředně související,
  • odpovídají mu operativní plány, z nichž nejvýznamnější je operativní plán výroby.

Příklad

Konkretizování počtu nových jízdních kol v objednávce. Aplikování určitého postupu pro odvzdušnění hydraulických brzd. Aktualizace vystavovaného sortimentu především na kola značky Rock Machine. Realizace kampaně podporující půjčovnu jízdních kola koloběžek.