STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


H/ Výběr optimální varianty plánu


Porovnáváme / zvažujeme základní faktory, jako např:

  • kompatibilitu se stanovenými cíli firmy (školení zaměstnanců v souvislosti se zdokonalením servisu jako hlavním cílem),
  • očekávaný vývoj cílového trhu, nebezpečí konkurence (potenciál v jízdních kolech typu Gravel),
  • očekávaný životní cyklus výrobků (prodej servis),
  • investiční náklady / návratnost investic (testovací středisko jízdních kol ORBEA),
  • dostupnost výrobní technologie,
  • očekávané příjmy z prodeje (pravidelné tržby 550.000 Kč / měsíc / prodejna),
  • očekávaný budoucí cash-flow,
  • ekologické dopady (recyklace kevlarových plášťů).