DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU


Základní činitele:

  • přírodní země / voda / vzduch / podnebí / geografická poloha,
  • technické výrobky / stroje / zařízení / budovy / stavby,
  • ekonomické vlastnictví / hodnotové nástroje / rezervy.

Odvozené činitele:

  • politické státní zřízení / politické strany / veřejný zájem,
  • sociální životní / pracovní podmínky,
  • psychologické charakter / duševní život člověka,
  • (druhotné s vlivem v některých případech významnějším).