Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Víkendový kemp jízdy na kole

Z plánu vyplývá, že kemp bude pro třicet (30) cyklistů, kteří se rozdělí dle výkonnosti do pěti (5) skupin po šesti (6). Každá skupina bude mít jednoho (1) instruktora, který jezdce seznámí s předem danou problematikou jízdy.

Z tohoto důvodu je nutné najmout šest (6) instruktorů, dva (2) maséry a výživového poradce. Zázemí kempu bude v ubytovacím zařízení, které zajistí pro všechny uchazeče stravu.

Náklady na kemp se dle finanční analýzy budou pohybovat v rozmezí od 130.000 Kč do 150.000 Kč.

Z toho důvodu byla cena kempu stanovena na 6.000 Kč / osoba.

Společnost {BB} tímto podstupuje celkové riziko „prodělku“. V opačném případě dojde ke zviditelnění společnosti včetně podpory sportu v regionu.