DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

Ekonomické činitele:

  • hodnotové nástroje cena / mzda / zisk / jejich funkce,
  • rezervy hmotné / finanční (možnost podstupovat rizika),
  • (překlenutí méně ziskových zimních období na základě rezervy / půjčky).

Politické činitele:

  • činnost státních orgánů – vláda / MF / Úřad pro hospodářskou soutěž,
  • činnost politických stran / právní řád – parlament,
  • mezinárodní politická situace – spolupráce na rozdíl od války,
  • (snížení / zvýšení sazby na sportovní vybavení, zákaz jízdy na elektrokolech).