2/ KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ


Cíle

= konečný stav, ke kterému všechny plánovací aktivity směřují.

Efektivní PLÁNOVACÍ proces je založen na a/ jasném stanovení cílů plánu a b/ způsobu hodnocení míry a postupu jejich dosažení.


Základními požadavky na stanovení cílů jsou:

  • jednoznačná formulace (tvorba propagační kampaně {BB} na Facebooku),
  • jednoznačně vymezená oblast (pro obchody v Náchodském okrese a značku jízdních kol Orbea),
  • určený časový horizont (zveřejnění od dubna do května 2020),
  • specifikace vazeb na návazné cíle (zvýšení počtu zákazníků).