DRUHY PLÁNOVÁNÍ


Taktické PLÁNOVÁNÍ

  • Směřuje k uskutečňování strategických cílů,
  • dochází při něm k a/ specifikaci / konkretizaci cílů a b/ prostředků k jejich dosažení pro část vymezené doby, na kterou je sestavován strategický plán. Nebo je zaměřeno na řešení určitého problému / funkce,
  • odpovídají mu plány na úrovni jednotlivých funkčních oblastí / organizačních článků podniku (úrovně jednotlivých divizí).

Příklad

Nákup a vyjednávání s novými dodavateli / značkami jízdních kol. Založení dceřiné společnosti, zabývající se půjčováním jízdních kol / koloběžek / sportovního vybavení. Zavedení pravidelných porad vedení, za cílem inovovat / zlepšit společnost {BB}.