Úvod

V první (1) přednášce si představíme pojmy krizový management / risk management. Vysvětlíme si základní pojmy [KRMNG] a popíšeme vlastnosti, které by měl mít krizový manager.

Osvojíme si základní přehled o a/ náplni, b/ základech, na kterých staví [KRMNG], a c/ samostatných disciplínách, které jsou jeho součástí.

V neposlední řadě budeme podrobněji analyzovat, co vyvolává nutnost použití metod [KRMNG]. Tím je a/ krize a b/ mimořádné události.