ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


10/ Utužovat celkovou sílu / odolnost vlastní osobnosti

Risk manažer musí:

  • Mít tréninkové metody pro získávání síly (sportovní aktivity / koníčky / rodina).
  • Mít zdroj pozitivního ladění svého postoje (děti / rodina vůbec / uspokojení z práce).
  • Umět skloubit uvedené požadavky do uceleného souboru vlastního jednání / chování.