KVANTIFIKACE KRIZÍ


Parametry charakterizující krizi mohou být:

Možné příčiny vzniku krize
 • Absolutní:
  • plocha ohrožená zdrojem krize (km2),
  • počet ohrožených osob,
  • počet ohrožených zdrojových míst (voda / plyn).
 • Relativní:
  • počet osob na jednotku ohrožené plochy,
  • počet m3 srážek na m2 plochy atd.