VZNIK KRIZE A JEJÍ PARAMETRY

Okamžik vzniku krize

Okamžik krize


Typy

Skoková krize = Katastrofy

Pozvolná krize = Ekonomický úpadek společnosti

Konfliktní krize = Intenzita krize se může měnit v čase (konflikt tzv. „studené války“ v letech 1947–1991)