POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


Řešení krize
 1. Identifikace krizových faktorů (krizový potenciál)
  • Mírné (kapesní krádež / malá dopravní nehoda)
  • Výrazné (záplavy / požáry / přírodní eroze)
  • Zničující (zemětřesení / teroristické útoky)
 2. Stanovení řešení (strategie / taktika)
  • Náprava podstaty (inovace výrobků / rozšíření trhů)
  • Opuštění oblasti (zastavení některé výroby / změna výrobní řady)
  • Oslabení dopadů (změna reklamy / zajištění garancí)
 3. Realizace (realizujeme vybraný / schválený proces záchrany / zmírnění následků)
 4. Vyhodnocení (korekce řešení / poučení pro budoucnost)