5/ POJETÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


[KRMNG] je nedílnou součástí disciplín, označovaných souhrnně jako MANAGEMENT.

Tvoří jednu z jeho složek, spolu s například a/ managementem ve veřejné správě (řízení obce), b/ mezinárodním managementem (mezinárodní obchod) nebo c/ managementem osobním (organizace času manažera).


Jeho části představují:

  • [KRMNG] ve veřejném zájmu,
  • risk management a
  • krizové řízení podniku.