OBECNÉ DĚLENÍ RIZIKA

Obecné dělení rizika jako možného negativního vývoje situace má tři (3) základní fáze:

  1. Preriziko:
    • negativní vývoj ještě neprobíhá, ale vznikají jeho podmínky (vysoká nezaměstnanost / odchod lidí z města).
  2. Riziko-in:
    • byly splněny všechny podmínky vzniku, mimořádnou událost plně rozvíjí (špatná manipulace s materiálem – výbuch / požár ve společnosti).
  3. Post-riziko:
    • vlivem negativních okolností dochází / souvislostí ke vzniku mimořádně situace s nutností vzniklý stav napravit / zabránit dalšímu šíření (nutnost demolic narušených staveb, odstřel překážek při záplavách).