CHARAKTERISTIKA KRIZE

Krize

= označení pro období způsobené negativní událostí, kdy jsou ovlivněny / ohroženy a/ výsledky (zisky) nebo b/ existence firmy.

Krize je charakterizována:

  • věcnou podstatou, typem krize (ekologická krize – zamoření pitné vody),
  • rozsahem účinku (zakázané látky, které mohou způsobit rakovinu unikly do zdroje pitné vody pro tisíce lidí),
  • důsledky pro postižený systém (omezení pitné vody),
  • místem krize (Rakovnicko a Kladensko),
  • časem vzniku (kontrola vodní nádrže),
  • pravděpodobností vzniku (riziko) (zvýšené riziko kontroly vodních zdrojů).