ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


3/ Výrazné rozumové / racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

Risk manažer musí:

  • Rozvíjet intelektuální / racionální schopnosti/ organizační schopnosti / čistý prostý rozum / aplikace vědeckých přístupů / logického myšlení.
  • Rozvíjet emoční / citovou složku lidského jednání (intuice / přístupnost novinkám a neznámým situacím / v syntetické souběžné činnosti umět reálně kombinovat fakta / schopnost zobecňování a koncepčního myšlení).