2/ KRIZOVÉ SITUACE

Krizový management

= způsob řízení systému, kdy je cílem zvládání a/ mimořádných událostí a b/ krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace

= nepředvídatelný průběh skutečností po narušení rovnovážných stavů přírodních / technologických / společenských systémů, ohrožující životy lidí / ekonomiku / stát / jeho obyvatelstvo.

Krizová situace může vzniknout:


  • neúmyslně z vlastní podstaty věci (vývoj kurzu EUR vůči CZK / růst cen ropy),
  • úmyslně na základě konfliktu (neodvedení daní za zaměstnance / krádež dat).

Není podstatné, zda konflikt vzniká a/ postupně (obchodní konflikt), nebo b/ náhle (krádež / válka / povodeň / požár atd.).