ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


4/ Dispozice empatickými komunikativními přístupy v rozhodovacím procesu

Risk manažer musí:

  • Umět vytvořit tým spolupracovníků.
  • Každého člena týmu pověřit adekvátní činností (nepověřovat technologa dohledem nad počítačovou sítí).
  • Umět se vcítit do snah / tužeb / problémů / možností.
  • Umět navázat komunikaci s kýmkoli i neznámým.
  • Umět vytvořit komunikačně otevřené / pozitivní prostředí v týmu, umět tým motivovat (bránit vzniku "dusna" a nežádoucích kolektivních vztahů - např. milenci v jednom týmu jsou velkým zdrojem rizik).