4/ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JAKO ZDROJ KRIZÍ

Členění krizí

Krize je možné členit z nejrůznějších hledisek: a/ iniciace lidmi jako konfliktní / nekonfliktní a b/ rychlosti změny krizových faktorů.

Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

  • přírodní – řeší civilní ochrana, integrovaný záchranný systém a postižené subjekty (povodně / lesní požáry / sesuvy hornin),
  • technické(poruchy zařízení / únava materiálu) řeší postižené subjekty,
  • sociální – řeší veřejná správa (stávka učitelů / lékařů),
  • politické – řeší politické strany, případné instituce veřejné moci (stát) (vyslovení nedůvěry vládě),
  • bezpečnosti státu – řeší národní obrana,
  • vnitřní bezpečnosti z globálního hlediska státu – řeší ministerstvo vnitra společně s národní obranou,
  • bezpečnosti občanů / právních subjektů / skupin občanů – řeší ministerstvo vnitra a policie,
  • bezpečnosti institucí – vnitřní, řeší speciální útvary institucí a soukromé bezpečnostní agentury.