RISK MANAGEMENT  • Navazuje na tradiční bezpečnostní / [KRMNG] (reagující "ex post").
  • Aplikuje obecné manažerské funkce především na řízení negativních stránek života organizace.
  • Cílem je a/ zvládnout případné selhání technologie, b/ provádět záchranu majetků, c/ ochránit své dobré jméno / trhy (risk management zasahuje i v případě ekonomických problémů společnosti).
  • Vyšší nároky na fyzickou i psychickou stránku osobnosti.
  • Nutností je úkoly korigovat / usměrňovat / slaďovat (nebýt úkoly pohlcován).