ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


9/ Používat vědeckých metod práce

Risk manažer musí:

  • Umět používat indukcizobecňování (od jednotlivostí v dostatečném souboru faktů k jejich shrnutí a zobecnění) (nezobecňovat na základě jednoho případu).
  • Využívat dedukce (umět z obecně platných zásad odvodit pravděpodobný průběh událostí a alternativně se na tuto skutečnost připravit).