CHARAKTERISTIKA KRIZE


Management krizí rozeznává tři (3) časové etapy:

  1. PREVENCE, včetně identifikace krize – uplatňují se standardní techniky managementu.
  2. AKTUÁLNÍ KRIZE a její řešení (represe) – realizujeme specifické techniky:
    • rutinní přístupy (neplatící zaměstnavatel),
    • potlačení kooperativních forem řízení, silné autokratické řízení (situaci ve firmě řídí majetek).
  3. NÁPRAVA (likvidace následků) – uplatňují se standardní techniky managementu.