KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Jedná se o jeden z podoborů [KRMNG].

Specializuje se na krizové řízení v případě mimořádných a krizových situací, ovlivňujících chod celého státu nebo jeho částí (přírodní katastrofy ve všech podobách).


Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona integrovaný záchranný systém (IZS), tvořený:

  • základními složkami IZS (policie / hasičský záchranný sbor / zdravotnická záchranná služba / armáda),
  • ostatními složkami IZS (dobrovolní hasiči / horská služba / Červený kříž atd.).