1/ ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


Komplexní schéma managementu

Řízení je nezbytné pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí.

Management se běžně rozkládá do pěti (5) základních funkcí řízení:


  • plánování (Start-up – plán na založení podniku),
  • organizování (vypsání výběrového řízení start-upu),
  • personalistika (zajišzajištění zaměstnanců – inzeráty / pohovory),
  • vedení (lidí) (sankční poplatky),
  • kontrola (pravidelné kontrolní dny).