ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


1/ Být aktivní / přesvědčený o své věci

Risk manažer musí:

  • Mít velmi silnou vnitřní motivaci.
  • Být snahou za každou cenu něčeho dosáhnout.
  • Schopen předvídat, být vždy o krok napřed před reálným průběhem situace a mít připravené varianty vývoje krizové situace (umět zareagovat na náhlé změny).
  • Musí se jednat o velmi cílevědomého člověka, který o sobě a svých schopnostech nepochybuje.