ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


  • Připravenost (preperedness) - zmírnění následků / ztrát (reorganizace společnosti).
  • Předpověď (forecast / prediction) - pravděpodobnost vzniku / stanovení doby / místa / síly budoucího stavu (doba, po kterou je podnik ve stavu zadluženosti).
  • Varování (warning) - zpráva o nebezpečí / krizi (nevyhovující čísla v účetnictví).
  • Pomoc - základní pomoc (holding mezi společnostmi, krizový manažer).