ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


5/ Naplnění etické důvěryhodnosti a charisma vůdčí osobnosti

Risk manažer musí:

  • Uvědomovat si postoje k situaci (hlavně mezi lidmi postiženými mimořádnou událostí).
  • Počítat s abnormálním zatížením postižených fyzicky / psychicky / ekonomicky (v případě propuštění z práce lidé většinou přichází o životní motivaci i o zdroj prostředků pro obživu).
  • Zachovávat základní etická tabu i v krajně napjatých / nepříznivých situací (neprojevovat neúměrně hněv / nemít tendenci někoho okrást!).
  • Umět nechat působit své charisma na okolí a vytvořit prostor / čas pro zhodnocení situace a rozhodovací proces (pokud vedoucí krizového týmu má charisma a umí ho užít, bude mít značně usnadněnou práci, protože ho lidé budou brát jako přirozenou autoritu).