ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


6/ Etická síla a odolnost vůči emocím

Risk manažer musí:

  • Odolávat účinkům havárií a katastrof / zvládat vlastní emoce / zvládat emoce i ostatních lidí
  • Nutnost úměrného projevu emocí, profesionálně laděný postoj (respektování situace / možností ostatních)
  • Psychologický nácvik činností za citově vzbouřených situací (dbát na psychickou hygienu zachraňovaných i zachránců)