3/ KVANTIFIKACE KRIZÍ


Kvantifikace krizí

Představuje objektivní popis krize (v počtech ohrožených osob, rozsah majetkové újmy).


  • Týká se všech fází řešení krizí.
  • Krizovou problematiku (rizika) popisují jednotlivé veličiny a jejich závislosti.
  • V jednotlivých fázích řešení krizí se popisují skutečnosti uvedené ve schématu.