ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


Management

= ucelený (nikdy nedokončený) proces / soubor ověřených přístupů / hledisek / zkušeností z praxe / doporučení / metod / návyků, které manažeři používají k naplnění předem definovaných cílů.


Krizový management

= soubor a/ specifických přístupů a b/ metod, využívaných řídícími pracovníky ke zvládnutí nepříznivých vlivů z důvodu určité mimořádné události.