ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


  • Nebezpečí (risk) - očekávané ohrožení / poškození / ztráta (úpadek podniku).
  • Zranitelnost (vulnerability) - ztráty systému (výpovědi zaměstnanců – nedostatek pracovních sil).
  • Riziko (hazard) - pravděpodobnost, že vznikne nepříznivá, mimořádná událost (zastavení provozu podniku).
  • Krize (crisis) - pokles stavu systému do úrovně, kdy vzniká nebezpečí (nedostatek financí).
  • Katastrofa (disaster) - krize velkého rozsahu (insolvence / platební neschopnost).
  • Prevence (prevention) - ochrana proti krizím, a příprava zmírnění jejich následku (najmutí krizového manažera / úvěr atd).