VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Doba Úkon Komentář
Splatnost - 3 dny Telefonický kontakt U velkých faktur se vyplatí před splatností ověřit, zda odběratel fakturu má a zda se ji chystá uhradit.
Splatnost + 3 dny Telefonický kontakt U každé faktury nad určitou hranici se ověří důvody nesplnění termínu splatnosti.
Splatnost + 2 týdny Písemná upomínka č. 1 Formální upomenutí s žádostí o urychlené uhrazení všech splatných závazků.
Splatnost + 4 týdny Ukončení dodávek na úvěr
Splatnost + 6 týdnů Písemná upomínka č. 2 Pokus o smír a formální žádost o navržení reálného splátkového kalendáře.
Splatnost + 8 týdnů Předání soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání Podle charakteru dlužníka a pohledávky se zvolí možnost podání žaloby pro neplacení, návrh na exekuci nebo se případ předá agentuře pro mimosoudní vymáhání.