VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Výnosy

= peněžní částky, které podnik získá ze svých činností za určité období.

Výnosy tvoří u:

  • výrobního podniku – tržby za prodej vlastních výrobků / služeb
    (průměrná prodejní cena hudebního nástroje činí 35.000 Kč),
  • obchodního podniku (obchodní rozpětí) – rozdíl mezi prodejní / kupní cenou
    (nákupní cena materiálu / výroby za nástroj činí = 25.000 Kč, prodejní cena 35.000 Kč),
  • bankovního podniku rozdíl mezi úroky za a/ poskytnuté úvěry a b/ zaplacené úroky za vklady
    (úrok na spořicím účtu je cca 1,5 % p. a., úvěr pro fyzickou osobu cca od 6,3 % p. a.).