2/ FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


 • životní cyklus podniku se rozděluje na čtyři (4)pět (5) fází:
  1. založení,
  2. růst (někdy zahrnuje i založení),
  3. stabilizace,
  4. krize,
  5. zánik.
 • Každá fáze je spojena se specifickými problémy financování.