OBĚŽNÝ MAJETEK


Oběžný majetek

= zastoupen v různých formách / v průběhu času mění svoji podobu (obíhá):


 • ve věcné podobě:
  • zásoby surovin (dřevo, kov, barvy, ...),
  • zásoby nedokončené výroby (rozpracované nástroje v dílně),
  • zásoby hotových výrobků,
 • v peněžní podobě:
  • peníze v pokladně,
  • na účtech v bance,
  • krátkodobé cenné papíry (směnky / šeky),
  • pohledávky (faktury / pohledávky vůči zaměstnancům).