3/ PRACOVNÍ KAPITÁL PODNIKU


Pracovní kapitál

  • Představuje:
    • zásoby (hudební společnost – dřevo / kov / nástroje / propagační letáky),
    • pohledávky (z prodeje kytar),
    • finanční majetek (peníze na účtu / pokladně).
  • odečtením krátkodobých závazků zjistíme čistý pracovní kapitál
  • zásoby + pohledávky tvoří nefinanční pracovní kapitál.

Komplexní schéma majetkové a kapitálové struktury