FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


3/ Stabilizace

  • Podnik dosáhne optimální velikosti,
  • investice se vyrovnávají s odpisy (podnik zajišťuje obnovu svého majetku),
  • inovace (technologie zvuku v hudební společnosti),
  • podnik je schopen realizovat výrobní činnost bez nároků na další zdroje, (rozšíření hudebního podniku o více nástrojů).

4/ Krize

  • Dochází k poklesu příjmů bez významného poklesu výdajů, (ukončení smlouvy o dodávkách / pokles zájmu klientů po zdražení nástrojů).